Ηγέτης στη Νότια Ευρώπη στη διαχείριση δανειακών χαρτοφυλακίων και ακίνητης περιουσίας.

Homepage
Homepage
Συνεισφέρουμε στη διατήρηση μιας ισορροπημένης οικονομίας και συμβάλλουμε στην ένταξη όλων στην οικονομική δραστηριότητα.
Homepage
Homepage
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΦΑΣΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η doValue Cyprus είναι η μοναδική πλατφόρμα διαχείρισης πολλαπλών χαρτοφυλακίων στο νησί, η οποία με την υποστήριξη καινοτόμων τεχνολογιών επιτυγχάνει την εξυπηρέτηση μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) και ακινήτων σε όλο το φάσμα τους.

Ρυθμίσεις Οφειλών

Βρείτε τη ρύθμιση που σας ταιριάζει, μαζί με το νομικό πλαίσιο και τις διαδικασίες που πρέπει να γνωρίζετε

Σημαντικές ενημερώσεις

Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση
Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση
€120 δισ.
Ανθρώπινο Δυναμικό
εργαζόμενοι
~ 3.000
εργαζόμενοι
γυναίκες
58%
γυναίκες
άνδρες
42%
άνδρες
Ανθρώπινο Δυναμικό ανά χώρα:
Ιταλία
33%
Ιταλία
Περιφέρεια Ελλάδας & Κύπρου
44%
Περιφέρεια Ελλάδας & Κύπρου
Ιβηρική Χερσόνησος
23%
Ιβηρική Χερσόνησος