Διαχείριση χαρτοφυλακίων και ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων
Διαχείριση χαρτοφυλακίων και ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων
Διαχείριση χαρτοφυλακίων και ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων
Στοχευμένες πρακτικές διαχείρισης

Προσαρμόζουμε τις μεθόδους διαχείρισης του κάθε χαρτοφυλακίου στους στόχους των επενδυτών και τις ιδιαιτερότητες των χαρτοφυλακίων που μας αναθέτουν. Καλύπτουμε όλες τις διαχειριστικές ανάγκες των επενδυτών μας.
Για να μεγιστοποιούμε την αποδοτικότητα της κάθε επένδυσης, εφαρμόζουμε στοχευμένες λύσεις διαχείρισης ανάλογα με την κατηγορία του οφειλέτη.
Χρησιμοποιούμε πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας σε όλη την Κύπρο και υποστηρίζουμε όλους τους τρόπους πληρωμών.

Στοχευμένες πρακτικές διαχείρισης
Πλήρες φάσμα υπηρεσιών

Αξιοποιούμε τις υποδομές που διαθέτουμε για να καλύπτουμε όλους τους σκοπούς διαχείρισης και τους επιχειρηματικούς στόχους.

Υποστηρίζουμε εξίσου αποτελεσματικά όλες τις εργασίες, από στοχευμένες ενέργειες ενημέρωσης έως ουσιώδεις εργασίες για την οριστική διευθέτηση των οφειλών με εξατομικευμένη προσέγγιση.

Διαχειριζόμαστε και παρακολουθούμε:

  • Διαδικασίες διαχείρισης χρηματικών ροών
  • Χαρτοφυλάκια και βοήθεια στην υποβολή κανονιστικών εκθέσεων
  • Εσωτερικά και εξωτερικά κανάλια και Debt servicers
  • Νομικές ενέργειες

Αναλαμβάνουμε την κατηγοριοποίηση των οφειλετών σε προσαρμοσμένες λύσεις αναδιάρθρωσης και τρόπους επικοινωνίας.

Πλήρες φάσμα υπηρεσιών
Αποτελεσματικότητα

Για να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τις ανάγκες των οφειλετών:

  • Αναθέτουμε τις υποθέσεις σε κατάλληλα κανάλια διαχείρισης.
  • Εφαρμόζουμε μεθόδους που ευθυγραμμίζονται πλήρως με την κατηγοριοποίηση του χαρτοφυλακίου.
  • Προσεγγίζουμε τις υποθέσεις τόσο σε επίπεδο λογαριασμού όσο και σε επίπεδο πελάτη.
Αποτελεσματικότητα
Έμπειροι συνεργάτες

Τα κανάλια διαχείρισης και οι συνεργάτες που εμπιστευόμαστε έχουν πολυετή πείρα στη διαχείριση οφειλετών που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις δανειακές υποχρεώσεις τους.

Οι εκπρόσωποί μας στα τηλεφωνικά κέντρα, οι σύμβουλοι διαχείρισης και όλοι οι άλλοι συνεργάτες μας εκπαιδεύονται στον εντοπισμό βιώσιμων λύσεων για τις υποθέσεις που διαχειριζόμαστε.

Έμπειροι συνεργάτες