Βιωσιμότητα
Βιωσιμότητα στον Όμιλο doValue
Βιωσιμότητα στον Όμιλο doValue
Βιωσιμότητα στον Όμιλο doValue

Τα τελευταία χρόνια η doValue έχει ενσωματώσει τη βιωσιμότητα στην επιχειρηματική στρατηγική της, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης και βιώσιμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του ομίλου: μετόχους, επενδυτές, υπαλλήλους, πελάτες και κοινότητες.

Ο Όμιλος διαδραματίζει ένα σημαντικό και λεπτό ρόλο στο χρηματοοικονομικό οικοσύστημα, επομένως δεσμεύεται να ενεργεί πάντοτε με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και σύνεση απέναντι στους πελάτες και οφειλέτες του.

Βιωσιμότητα στον Όμιλο doValue